نمونه ترجمه تخصصی مقالات حسابداری

نمونه ترجمه رایگان تخصصی حسابداری

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: حسابداری

موضوع نمونه ترجمه: نمونه ترجمه رایگان تخصصی حسابداری


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله حسابداری از مترجم شماره 560 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 560 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Abstract.Investors usually pay more attention to stock dividend payouts and business cycle but less to investment risk. Therefore, volatility and beta, two widely used risk measures of stocks, are used to explore their relationships with dividends, business cycle and institutional ownership. We sampled 200 listed firms which have continuous records of dividend payouts and are held by institutional investors from 2008 to 2014 in Taiwan Stock market. The results show that: dividend and the share ratio of institutional investors have significant positive effect on individual stock risk, the relationship between business cycle and individual stock risk is negative and the effect of dividend, business cycle and share ratio of institutional investor on market risk is insignificant.


چکیده

 سرمایه گذاران، معمولاً توجه بیشتری را به پرداخت سود سهام و چرخه کسب و کار معطوف می‌کنند، ولی توجه کم‌تری را نسبت به ریسک سرمایه گذاری دارند. بنابراین، نوسان بازده سهام و بتا، که دو مورد از متداول‌ترین شاخص‌های اندازه گیری ریسک سهام هستند، به منظور بررسی و کشف روابط آن‌ها با سود سهام، چرخه کسب و کار و مالکیت نهادی استفاده می‌شوند. ما، اقدام به نمونه برداری از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس کردیم که این 200 شرکت دارای اطلاعات ثبت شده پیوسته‌ای از پرداخت سود سهام هستند و توسط سرمایه گذاران نهادی از 2008 تا 2014 در بازار بورس تایوان اداره می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که: 1- سود سهام و نسبت سهام سرمایه گذاران نهادی، اثر مثبت معنی داری بر روی ریسک سهام دارد 2- رابطه بین چرخه کسب و کار و ریسک سهام منفی است و 3- تأثیر سود سهام، چرخه کسب و کار و نسبت سهام سرمایه گذار نهادی بر روی ریسک بازاری، معنی دار نیست.

کلمات کلیدی: ریسک، سود سهام، چرخه کسب و کار، سرمایه گذاران نهادی
ثبت سفارش ترجمه حسابداری


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی حسابداری ، ترجمه تخصصی مقاله حسابداری ، ترجمه تخصصی متون حسابداری ، ترجمه دانشجویی و ارزان رشتهحسابداری ، ترجمه فوری رشته حسابداری ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله حسابداری

تلگرام فست مترجم