نمونه ترجمه تخصصی مقالات روانشناسی

ترجمه یک مقاله در مورد سندروم آسپرگر

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: روانشناسی

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه یک مقاله در مورد سندروم آسپرگر


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی از مترجم شماره 302 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 302 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Asperger’s Syndrome is a relatively mild form of autism that effects people in different ways than regular autism. Because it usually does not affect language, many people with Asperger Syndrome go undiagnosed. This is the one form of autism that is usually not caught at an early age and is instead, a disorder that develops later in life. Asperger Syndrome, however, can be a very difficult condition to have, so as soon as you suspect yourself or your child of having communication and social behavior problems, see your family doctor. Many famous and successful people were diagnosed with Asperger Syndrome. Historians even suggest that Einstein and Mozart each suffered from this disorder


سندرمِ آسپرگر نوعِ نسبتاً ملایمی از اوتیسم است که افراد را به شیوه‌های مختلفی نسبت به اوتیسمِ معمولی تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجایی که سندومِ آسپرگر معمولاً زبان (تکلم) را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بسیاریِ از افرادِ مبتلا به این سندرم تشخیص داده نمی‌شوند. این سندروم نوعی از اوتیسم است که معمولاً فرد در سنینِ اولیه مبتلا نمی‌شود بلکه، اختلالی است که بعدها در زندگیِ فرد پیشرفت می کند. با این حال، سندروم آسپرگر می‌تواند شرایطِ بسیار دشواری باشد، پس به محض این که در خودتان یا فرزندتان، مشکوک به داشتنِ مشکلاتِ رفتاریِ ارتباطی و اجتماعی شدید، به پزشک خانوادگیِ خود مراجعه کنید. بسیاری از افرادِ مشهور و موفق مبتلا به سندرم آسپرگر تشخیص داده شده‌اند. مورخان حتی اظهارداشته‌اند اینشتین و موتزارت هر کدام مبتلا به این اختلال بوده‌اند.
ثبت سفارش ترجمه روانشناسی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی روانشناسی، ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی، ترجمه تخصصی متون روانشناسی و روانپزشکی، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته روانشناسی، ترجمه فوری رشته روانشناسی، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله روانشناسی، ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی

تلگرام فست مترجم