نمونه ترجمه تخصصی مقالات زیست شناسی

ترجمه بخش هایی از یک کتاب در مورد ژنتیک جمعیت

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: زیست شناسی

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه بخش هایی از یک کتاب در مورد ژنتیک جمعیت


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله زیست شناسی از مترجم شماره 3 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 3 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Population genetics employs both inductive and deductive reasoning in an effort to understand  the biological processes operating in actual populations as well as to elucidate the general processes that cause population genetic phenomena. The inductive approach to population genetics involves assembling measures of genetic variation (parameter estimates) from various populations to build up evidence that can be used to identify the underlying processes that produced the observed patterns.


ژنتیک های جمعیت، استدلال های قیاسی و استقرایی را در تلاش برای درک فرآیندهای بیولوژیکی فعال در جمعیت واقعی و همچنین برای روشن ساختن فرآیندهای کلی پدید آورنده پدیده ژنتیک جمعیت، مورد استفاده قرار داده است. رویکرد استنتاجی ژنتیک جمعیت شامل مونتاژ یا سرهم کردن اقدامات متنوع ژنتیکی (برآورد پارامترها) از جمعیت های گوناگون برای ساخت شواهدی که می تواند برای شناسایی فرآیندهای اساسی از الگوهای مشاهده شده،مورد استفاده قرار گیرد، می باشد.
ثبت سفارش ترجمه زیست شناسی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی زیست شناسی، ترجمه تخصصی مقاله زیست شناسی، ترجمه تخصصی متون زیست شناسی و ژنتیک جمعیت، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته زیست شناسی ، ترجمه فوری رشته زیست شناسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله زیست شناسی، ترجمه تخصصی متن ژنتیک جمعیت، ترجمه تخصصی کتاب ژنتیک جمعیت، ترجمه تخصصی کتاب زیست شناسی

تلگرام فست مترجم