نمونه ترجمه تخصصی مقالات صنایع

ترجمه کتاب رشته صنایع - مدیریت زنجیره تامین

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: صنایع

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه کتاب رشته صنایع - مدیریت زنجیره تامین


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله صنایع از مترجم شماره 378 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 378 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.The first step in the design of a supply chain strategy is the management of the manufacturing operation. The complex nature of the flows through the manufacturing conversion process has always presented a challenge to engineers and managers. MRP systems in the 1970s treated the factory as a black box with a predictable lead time, leaving the details of the internals of the factory largely unchanged. More recently, there has been a new  interest in the subject of internal factory flows. This interest has been sparked by the recognition of the crucial role that the factory planning and scheduling process plays in the internal and external stability of the entire supply chain and in the logistics and distribution system.


اولین گام در طراحی استراتژی زنجیره تامین، مدیریت عملیات تولید است. ماهیت پیچیده جریانها از طریق فرآیند تبدیل ساخت، همیشه برای مهندسان و مدیران یک چالش بوده است. سیستم های MRP در دهه 70، کارخانه را به عنوان یک جعبه سیاه با زمان انجام کار پیش بینی شده مورد بررسی قرار دادند، که جزئیات داخلی کارخانه را عمدتا بدون تغییر می گذارد. به تازگی، علاقه ی جدیدی به موضوع جریان کارخانه داخلی به وجود آمده است. این علاقه با شناخت نقش حیاتی که فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی کارخانه در ثبات داخلی و خارجی کل زنجیره تامین و در سیستم تدارکات و توزیع دارد، ایجاد شده است.
ثبت سفارش ترجمه صنایع


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه متن مهندسی صنایع، نمونه ترجمه مقاله مهندسی صنایع ، ترجمه تخصصی متون مهندسی صنایع، ترجمه تخصصی مقاله مهندسی صنایع، ترجمه تخصصی مقاله صنایع، ترجمه دانشجویی ارزان رشته صنایع، ترجمه فوری مقاله رشته صنایع ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی صنایع ، ترجمه دانشگاهی متون صنایع، ترجمه فارسی به انگلیسی رشته صنایع، ترجمه مقاله ISI صنایع، ترجمه تخصصی کتاب رشته صنایع

تلگرام فست مترجم