نمونه ترجمه تخصصی مقالات عمومی

ترجمه متن وب سایت انگلیسی -متن عمومی در مورد املاک

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: عمومی

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه متن وب سایت انگلیسی -متن عمومی در مورد املاک


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله عمومی از مترجم شماره 39 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 39 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.It's August 12th and you haven't paid your rent yet. Your neighboor tells you not to worry. He says you are allowed to pay your rent up to three weeks late. Be careful about this kind of advice! The law says that a tenant must pay the rent on the first day of every month, unless the lease says something different.


اکنون 12ام اوت هست و شما هنوز اجاره بهای خود را پرداخت نکرده اید. همسایه شما به شما می گوید که نگران نباشید. او به شما می گوید که شما می توانید اجاره بهای خود را تا 3 هفته تاخیر پرداخت کنید. در مورد این گونه پیشنهادات دقت داشته باشد! قانون می گوید که یک مستاجر بایستی اجاره بهای خود را در اول هر ماه پرداخت کند مگر اینکه در اجاره نامه به نحوی دیگر توافق شده باشد.
ثبت سفارش ترجمه عمومی


کلمات کلیدي مرتبط :ترجمه متن عمومی، ترجمه محتوای وب سایت، ترجمه انگلیسی به فارسی متون عمومی، ترجمه فوری متون عمومی ، ترجمه ارزان متون عمومی، ترجمه متون وب سایت ، ترجمه متن املاک و مستغلات

تلگرام فست مترجم