نمونه ترجمه تخصصی مقالات مجموعه مدیریت

برنامه مدیریت دارایی استراتژیک فضای باز 2015

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: مجموعه مدیریت

موضوع نمونه ترجمه: برنامه مدیریت دارایی استراتژیک فضای باز 2015


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله مجموعه مدیریت از مترجم شماره 378 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 378 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Disposal of any asset is an integral part of its normal lifecycle; however, the notion of disposing a council facility is highly controversial and therefore usually avoided. This is detrimental to our ratepayers who must continue to shoulder the on-going costs of holding those assets. The Council asset disposal policy needs to be socialised, tested, and put into practice to ensure proper asset management practice is followed


دورانداختن هر گونه دارایی بخش جدایی ناپذیری از چرخه عمر طبیعی آن است؛ با این حال، مفهوم دور انداختن امکانات یک شورا بسیار بحث برانگیز است و بنابراین معمولا از آن اجتناب می شود. این موضوع به عوارض دهندگان ما که باید به پرداخت هزینه های نگهداری این دارایی ادامه دهند، آسیب می رساند. سیاست دورانداختن دارایی شورا باید اجتماعی ، آزمایش و اجرا شود تا این اطمینان حاصل شود که شیوه مديريت دارايی دنبال می شود.
ثبت سفارش ترجمه مجموعه مدیریت


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی مدیریت، ترجمه تخصصی مقاله مدیریت ، ترجمه تخصصی متون مدیریت ، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته مدیریت ، ترجمه فوری رشته مدیریت ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مدیریت، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مدیریت

تلگرام فست مترجم