نمونه ترجمه تخصصی مقالات مجموعه مدیریت

ترجمه کتاب بازاریابی استراتژیک

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: مجموعه مدیریت

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه کتاب بازاریابی استراتژیک


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله مجموعه مدیریت از مترجم شماره 313 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 313 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.With the growth of branding has come a change in emphasis within organisations. Companies used to be centred on the production of goods or services. The emphasis was very much on quality and efficiency. The importance of marketing has long been well accepted in most organisations and customer satisfaction is now seen as being at the heart of success rather than excellence in production or selling largely as a result of increased competition making it harder to attract and keep customers

Now brands are denoted by their unique names, logos, packaging and associated images. Tis makes up their brand identity. That identity is designed to represent the brand’s values and to signal them to potential customers. An appreciation of those values then helps the customers to form a brand image in their minds.


با رشد برندسازی، در اولویت (تاکید) درون سازمان ها تغییر بوجود آمد. شرکت ها روی تولید کالاها یا خدمات متمرکز بودند. تاکید بیشتر بر کیفیت و کارایی بود. اهمیت بازاریابی در اکثر سازمان ها به خوبی پذیرفته شد و اکنون رضایت مشتریان برای اینکه در مرکز موفقیت باشند نسبت به برتری در محصول یا فروش– عمدتا به عنوان نتیجه ی ایجاد افزایش رقابت دیده میشود که جذب و حفظ مشتری را سخت تر می سازد.

اکنون نام تجاری بر نام ها ،لوگوها، بسته بندی و تصاویر مرتبط  منحصربفردشان دلالت دارد. این کار هویت نام تجاری شان را کامل میکند. این هویت طراحی میشود تا ارزش های نام تجاری را ارائه دهد و با مشتریان بالقوه ارتباط برقرار کند. قدردانی از ارزش های آنها به شکل گیری تصویر نام تجاری در ذهن هایشان کمک میکند.

 

 
ثبت سفارش ترجمه مجموعه مدیریت


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه متن مدیریت، نمونه ترجمه مقاله مدیریت ،ترجمه تخصصی متون مدیریت ،ترجمه تخصصی مقاله مدیریت ، ترجمه تخصصی متن مدیریت ، ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت ، ترجمه فوری مقاله مدیریت ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مدیریت ، ترجمه دانشگاهی متون مدیریت ، ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت ، ترجمه مقاله ISI مدیریت ، ترجمه کتاب مدیریت

تلگرام فست مترجم