نمونه ترجمه تخصصی مقالات مکانیک

ترجمه یک مقاله در مورد اگزرژی انرژی

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: مکانیک

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه یک مقاله در مورد اگزرژی انرژی


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله مکانیک از مترجم شماره 265 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 265 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.When evaluating chemical exergy(the exergy component associated with the departure of the chemical composition of a system from that of the environment), the substances comprising the system must be referred to the properties of a suitably selected set of environmental substances. To exclude the possibility of developing work from interactions-physical or chemical-between parts of the environment, these reference substances would need to be in mutual equilibrium. Our natural environment is not in equilibrium, however, nor as presumed in the earlier discussion of the environment (Section 3.1.3)are its temperature, pressure, and other intensive properties uniform spatially or with time


هنگام ارزیابی اگزرژی شیمیایی (مؤلفه اگزرژی مرتبط با تغییر ترکیب شیمایی یک سیستم از ترکیب شیمایی محیط)، مواد تشکیل دهنده سیستم باید به یک مجموعه بدرستی انتخاب شده از مواد زیست محیطی رجوع داده شوند. برای نادیده گرفتن احتمال کار درحال توسعه فعل‌وانفعالات—فیزیکی یا شیمیایی—بین قسمت‌های محیط زیست، این مواد مرجع می‌بایست در تعادل دو سویه باشند. بااین‌وجود محیط زیست طبیعی ما در تعادل نیست، و همانطور که در بحث اولیه محیط زیست فرض شد (بخش-3-13-)، دما، فشار، و دیگر خواص شدتی آن از نظر مکانی یا با زمان ثابت نیستند.
ثبت سفارش ترجمه مکانیک


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی مکانیک، ترجمه تخصصی مقاله مکانیک ، ترجمه تخصصی متون مکانیک ، ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته مکانیک ، ترجمه فوری رشته مکانیک ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مکانیک ،ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مقالات رشته مکانیک ، ترجمه مقاله ISI مکانیک

تلگرام فست مترجم