نمونه ترجمه تخصصی مقالات نفت و پتروشیمی

ترجمه مقاله تعلیم و تربیتِ کارگر در برنامه‌یِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ای: گزارشي از چه‌گونگیِ عملکردِ آن در شش کشورِ صنعتیِ غربی

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: نفت و پتروشیمی

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه مقاله تعلیم و تربیتِ کارگر در برنامه‌یِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ای: گزارشي از چه‌گونگیِ عملکردِ آن در شش کشورِ صنعتیِ غربی


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله نفت و پتروشیمی از مترجم شماره 302 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 302 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Occupational  safety  and  health  legislation  in  most  of  the  countries  visited  includes a  general  requirement  for  the  employer  to provide  information  and  instruction  on physical  and  health  risks  to  the  worker.  This requirement  is  usually  stated  in  general terms,  e.g.,  “It  shall  be  the  duty  of  each  employer  to  provide  such  information,  instruction,  training  and  supervision  as  is  necessary to  ensure,  so  far  as is  reasonably  practicable, the  health  and  safety  at  work  of  his  employees.”  Beyond  this  general  requirement,  all countries  publish  specific  information  and instructional requirements  for  selected  equipment  or  substances  used  in  the  workplace, e.g., types  of  machinery,  asbestos,  epoxy products,  and  vinyl  chloride  monomer


     قوانینِ مربوط به ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ای در بیشترِ کشورهایِ بازدیدشده دربردارنده‌یِ التزاماتي کُلّی بر دوشِ کارفرما برایِ ارائه‌یِ اطلاعات و آموزش‌هایِ موردنیاز درباره‌یِ خطرهایِ جسمی و بهداشتیِ کار برایِ کارگر است. این مورد معمولاً به‌صورتي کُلّی اظهار می‌شود، مثلاً «این وظیفه‌یِ هر کارفرما است که این اطلاعات، آموزش‌ها، و تربیت و نظارتِ لازم را که تا جایِ ممکن سلامت و ایمنیِ کارکنانش در محلِ‌کار را تضمین می‌کند برای‌شان ارائه دهد.» فراتر از این شرط، همه‌یِ کشورها التزاماتِ مشخصي مربوط به اطلاع‌رسانی و آمورزش‌دهی برایِ تجهیزات و موادِ موردِ استفاده در محلِ‌کار منتشر می‌کنند، مثلِ انواعِ ماشین‌آلات، آزبست‌ها، محصولاتِ اِپوکسی، و مونومِرِ وینیل کُلُرید.
ثبت سفارش ترجمه نفت و پتروشیمی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی پتروشیمی، ترجمه تخصصی مقاله پتروشیمی، ترجمه تخصصی متون پتروشیمی و شیمی ، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته پتروشیمی، ترجمه فوری رشته پتروشیمی، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله پتروشیمی، ترجمه تخصصی مقاله نفت و گاز، ترجمه تخصصی متون نفت و گاز

تلگرام فست مترجم