نمونه ترجمه تخصصی مقالات کامپیوتر

ترجمه یک مقاله در مورد نرم افزار اسکرام

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه یک مقاله در مورد نرم افزار اسکرام


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله کامپیوتر از مترجم شماره 1 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 1 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.The  Scrum  method,  consist  of  rules,  roles  and  production  are  fixed  in  scrum  strategy  and enterprise is changed based on it. Actually, scrum is method of agile software which is welcome to changing and delivery the product early. Development teams try to import Scrum software as an  agile  method  to  improve  the  productivity  and  software  development  and  quality  by  using scrum  principle  and  its  methods.  According  to  Guang-yong,   “Among  1000  professional developers20.9%  using  the  Scrum  model  which  ranked  in  the  forefront  of  agile  development methods  and  models” .It  managing  the  project  radically  and  also  provide  decision  making authority in operation level


روش اسکرام شامل قواعد، نقش ها و محصولاتی است که با استراتژی اسکرام تناسب دارند و سازمان بر اساس آن تغییر می کند. در واقع اسکرام روش نرم افزار چابک است که از تغییرات و تحویل سریع محصول استقبال می کند. تیم های توسعه در تلاش برای وارد کردن نرم افزار اسکرام به عنوان یک روش چابک برای بهبود بهره وری، توسعه نرم افزار و کیفیت با استفاده از اصول اسکرام و روش هایش هستند.  به گفته گوانگ یونگ در میان 1000 توسعه دهنده حرفه ای 20.9 % از مدل اسکرام که در خط مقدم روش ها و مدل های توسعه چابک رتبه بندی شده است، استفاده می کنند. اسکرام پروژه را اساسی مدیریت می کند و قدرت تصمیم گیری در سطح عملیات را فراهم می کند.
ثبت سفارش ترجمه کامپیوتر


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی کامپیوتر، ترجمه تخصصی مقاله کامپیوتر ، ترجمه تخصصی متون کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته کامپیوتر ، ترجمه تخصصی کتاب کامپیوتر ، ترجمه فوری متن کامپیوتر ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله کامپیوتر، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ISI کامپیوتر

تلگرام فست مترجم