اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی در هنگام رانندگی

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 1342 بار

 

1.گاز بده

push the gas

2. دور بزن

make a U turn

3. تند برو

speed up

4. آهسته برو

slow down

5. مستقیم برو

go straight

6. بپیچ به راست

make a right

7. بپیچ به چپ

make a left 

8. برو عقب

back it up

9. بزن رو ترمز

hit the brakes

10. سبقت بگیر

pass the car