اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت 8

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 1421 بار

 

1.بد دهن

fool mouthed 

2. تمام فیلم های این هفته تکراری هستن

all this week's films are reruns

3.حقشو کف دستش گذاشتم

I gave him a piece of my mind

4.کلاس را پیچوندن.بریم با ماشین یه دوری بزنیم

let's go for a spin

5. به پدربزرگ مرحومم

I take after my late grandfather

6. قیافت به کی رفته?

?who do you take after

7. طاقچه بالا نزار

don't get high and mighty with me

8. کوه کندی مگه?

did you do a herculean task

9. سیگاری قهاریه 

he is a heavy smoker

10. سیگار از لبش نمی افته

he is a chain smoker