اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت 10

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 8486 بار

 

 

1. غمت نباشه- شاد باش دیگه  

Cheer up! / Chin up

2. بخند

Smile  

3.    دنیا که به آخر نرسیده  

It's not the end of the world

4. ممکن بود بدتر از اینا باشه            

Worse things happen at sea

5. جنبه مثبت قضیه رونگاه کن.نیمه پر لیوان رو ببین

Look on the bright side

6. پایان شب سیه سپید است  

Every cloud (has a silver ining)

7. با تمرین درست میشه 

Practice makes perfect

8. قحطی ادم که نیومده( در شکست عشقی )

There are plenty more fish in the sea

9. انقدر اخم نکن. یکم شاد باش  

Lighten up

10. کاریه که شده بیخیال دیگه..اب رفته بجوی باز نمی گردد 

There's no use crying over spilt milk