اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت 3

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 902 بار

اصطلاحات کاربردی انگلیسی (قسمت 3)

 

1. سوتی دادن

Make a boo_boo

2. بچه ای که کار احمقانه انجام بده

A silly goose

3.  کلافه

Sick and tired

4. معتاد کامپیوتر

Mouse potato

5. رییس یک گروه یا سازمان

Top banana

6. یواشکی گوش دادن

 Eavesdrop

7. بهم گیر نده

Picks on me

8. شورش را در نیار

Don't go to far

9. چه پیراهن با نمکی

What a cute shirt

10. نسیه میدهید

Can I have it on credit