اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت5

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 1286 بار

 

 

1.ﮔﻼﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺗﻮﻥ 

Excuse my French !

2.ﺁﺩﻡ ﭼﺎﺧﺎﻥ 

Big Liar

3.ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻞ ﮐﻞ ﻧﮑﻦ 

Don't mess with me

4.ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻴﻤﺎ

Off the record

5.من قشنگ میشناسمش

I know him inside out

6.ﻳﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﻬﺖ ﺑﺪﻡ...

I will teach you a lesson

7.من باهات روراستم

I lay all the cards on the desk

8.ﮐﺴﻲ ﺭﻭ ﺳﻮﺳﮏ ﮐﺮﺩﻥ 

Walk over someone

9.خدا را چه دیدی

You never know

10.ﺁﺩﻡ ﮐﻨﻪ 

Pushy/ Bug killer