اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت6

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 765 بار

 

 

1.خیلی خوش عکسی

You are very photogenic

2.به کسی رفتن.شبیه شخصی از خانواده بودن

Take after

3. ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ، ﺑﭽﻪ ﺳﻮﺳﻮﻝ  

Mama's boy/ Cry baby/ Night night boy 

4. خیلی خوشحالم کردی

You made my day

5. درخواست ازدواج کردن

Pop the question

6. جلو نیا

Keep back

7. هر چی که بگی

You name it

8. به همین خیال باش

Dream on

9. الم شنگه به پا کردن

Raise a stink

10. آدم حاضر جواب

A quick _ witted person