ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله Hemodynamic Effects of Weight Loss in Obesity

Hemodynamic Effects of Weight Loss in Obesity

اثرات همودینامیک کاهش وزن در چاقی

قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله
زمینه پزشکی
نام ژورنال J A C C : H E A R T F A I L U R E
نام نویسنده Yogesh N.V. Reddy, MBBS, MSC,a Mahesh Anantha-Narayanan, MBBS,b Masaru Obokata, MD, PHD,a Katlyn E. Koepp, BSC,a Patricia Erwin, MLS,c Rickey E. Carter, PHD,d Barry A. Borlaug, MDa
سال انتشار 2019
تعداد صفحات انگلیسی 10صفحه
تعداد صفحات فارسی 19صفحه
تعداد کلمات 4083

ترجمه تخصصی چکیده مقاله

هدف: هدف نویسندگان این مقاله بررسی تاثیر کاهش وزن بر بهبود همودینامیک مرکزی در افراد چاق است.
پیشینه: ناهنجاری‌های همودینامیک در نارسایی‌های قلبی در بیماران با کسر تخلیه حفظ شده با مقدار توده¬ اضافی بدن مرتبط است که نشان دهنده‌ی رابطه علت معلوم احتمالی بین آنهاست.
روشها: پایگاه‌های داده مرتبط با این موضوع از ابتدا تا ماه می سال 2018 بدون هیچ محدودیت زبانی بررسی شدند. مطالعاتی که همودینامیک را قبل و بعد از کاهش وزن با روشهای درمانی در بیماران چاق ولی بدون نارسایی قلبی بالینی به صورت تهاجمی اندازه‌گیری کرده بودند استخراج شدند.
نتیجه‌گیری: کاهش وزن با روش‌های طبی در بیماران چاق بدون نارسایی قلبی با اثرات همودینامیک مطلوب مرتبط است. آزمایشات کنترل شده تصادفی که استرانژی‌هایی برای ارزیابی کاهش وزن در بیماران چاق مبتلا به نارسایی قلبی مانند فنوتیپ چاقی نارسایی قلبی با کسر تخلیه حفظ شده هستند باید مورد استفاده قرار گیرند.

آیا خرید این مقاله به صرفه است؟ بله. چون اگر بخواهید این مقاله را به عنوان یک سفارش در سایت فست مترجم ثبت نمایید تا ترجمه شود، هزینه ترجمه آن 306,225 تومان است . اما با خرید آن از فروشگاه فست مترجم، بیش از 85 درصد تخفیف گرفته اید.

سایر مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

Hemispherectomy for seizures revisited
پزشکی

بازنگری در همیسفرکتومی برای تشنج

۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Analysis and design of a highly linear CMOS OTA for portable biomedical applications in 90 nm CMOS
پزشکی

آنالیز و طراحی CMOS OTA بسیار خطی برای کاربردهای زیست پزشکی سیار در CMOS 90 نانومتری

۲۳,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم