ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله Gastrophysics: Statistical thermodynamics of biomolecular denaturation and gelation from the Kirkwood-Buff theory towards the understanding of tofu

Gastrophysics: Statistical thermodynamics of biomolecular denaturation and gelation from the Kirkwood-Buff theory towards the understanding of tofu

گاستروفیزیک: ترمودینامیک آماری خنثی سازی بیومولکولی و انعقاد با استفاده ازنظریه کرکوود-باف برای درک توفو

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله
زمینه شیمی
نام ژورنال Food Hydrocolloids-elsevier
نام نویسنده Seishi Shimizu,Richard Stenner,Nobuyuki Matubayasi
سال انتشار 2017
تعداد صفحات انگلیسی 15صفحه
تعداد صفحات فارسی 39صفحه
تعداد کلمات 0

ترجمه تخصصی چکیده مقاله


قندها،الکل،یانمک ها،هنگامی که به غذااضافه شوند متاثر از گرمای تقلیب پروتئین ها و انتقال فاز سل-ژل ماکرومولکول ها قرار می گیرند.چنین اثر کمک حلال به مدت طولانی شناخته و استثمار شده است.به دلیل نبودیک نظریه قطعی درباره توضیح میکروسکوپی،درک اینکه چگونه آنهادرسطح مولکولی کارمی کنندهنوز موضوع بحث علمی برای چنددهه بوده است.دراینجاکه یک نظریه ترمودینامیک آماری دقیق،نظریه کرکوود-باف ((KB) رامانشان میدهیم که نه تنها یک توضیح میکروسکوپی مدتهادرانتظار هست بلکه یک راهکار مشخص درموردچگونگی تجزیه وتحلیل داده های تجربی را نیز فراهم می کند.
فست مترجم ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی متون و مقالات مهندسی شیمی با هزینه ترجمه دانشجویی
برای ثبت سفارش ترجمه آنلاین متون رشته شیمی می توانید از منوی ثبت سفارش ترجمه استفاده کنید .

سایر مقالات ترجمه شده رشته شیمی

Molecular dynamics simulation of tensile deformation of nano-single crystal aluminum
شیمی

شبیه سازی دینامیک مولکولی تغییر شکل کششی نانو تک کریستال آلومینیوم

۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم