ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله Improving performance of construction projects A project manager’s emotional intelligence approach

Improving performance of construction projects A project manager’s emotional intelligence approach

بهبود عملکرد پروژه های ساختمانی ، رویکرد هوش هیجانی یک مدیر پروژه

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله
زمینه عمران
نام ژورنال Engineering, Construction and Architectural Management
نام نویسنده Lianying Zhang , Weijie Fan
سال انتشار 2013
تعداد صفحات انگلیسی 13صفحه
تعداد صفحات فارسی 13صفحه
تعداد کلمات 4365

ترجمه تخصصی چکیده مقاله

هدف – بعنوان یک مهارت نرم افزاری ضروری، اعلام شده که هوش هیجانی (EI) مزایای فراوانی دارد، با این حال در مدیریت پروژة ساختمانی بسیار مغفول واقع شده است. هدف این مقاله، بررسی کاربرد بیشتر هوش هیجانیِ مدیر پروژه بمنظور بهبود عملکرد پروژه میباشد.
طراحی/روش شناسی/رویکرد – یک نظرسنجی بر پایه ی پرسشنامه مشتمل بر 112 مدیر پروژه در ساخت و ساز برای تعیین هوش هیجانی مدیران پروژه استفاده شده است، و آن را به عملکرد آخرین پروژه شان مرتبط ساخته و به همین اندازه اثرات تعدیل کننده ی مشارکت بین المللی و نوع قرارداد آزموده شده است.
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، مدیر پروژه، عملکرد پروژه، پروژه های بزرگ و پیچیده، صنعت ساخت و ساز، مدیریت پروژه.
فست مترجم ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی متون و مقالات مهندسی عمران با هزینه ترجمه دانشجویی
برای ثبت سفارش ترجمه انلاین متون رشته مهندسی عمران می توانید از منوی ثبت سفارش استفاده کنید.

سایر مقالات ترجمه شده رشته عمران

Geotechnical  properties  of  the  soils  modified  with nanomaterials:  A  comprehensive  review
عمران

ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکهای اصلاح شده بوسیله ی مصالح نانو : یک بازبینی جامع

۲۷,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم