ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله A novel chaotic teaching–learning-based optimization algorithm for multi-machine power system stabilizers design problem

A novel chaotic teaching–learning-based optimization algorithm for multi-machine power system stabilizers design problem

یک الگوریتم بهینه سازی جدید مبتنی بر تعلیم- یادگیری بی نظم برای مشکل طراحی تثبیت کننده ی سیستم های توان چند دستگاهی

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله
زمینه کامپیوتر
نام ژورنال elsevier
نام نویسنده Anouar Farah , Tawfik Guesmi, Hsan Hadj Abdallah, Abderrazak Ouali
سال انتشار 2015
تعداد صفحات انگلیسی 13صفحه
تعداد صفحات فارسی 17صفحه
تعداد کلمات 4000

ترجمه تخصصی چکیده مقاله


این مقاله یک بهینه سازی کارامد به نام الگوریتم تعلیم- یادگیری بی نظم برای حل کردن مشکل طراحی تثبیت کننده های سیستم توان چند دستگاهی پیشنهاد می کند. الگوریتم تعلیم - یادگیری اصلی در رقابت با دیگر الگوریتم های بهینه سازی از دو مرحله برای پرداختن به راه حل بهینه عمومی استفاده می کند "مرحله استاد" و "مرحله دانشجو" . با این حال در طول مرحله دوم یک تعامل مناسب بین تعلیم دهنده و یادگیرنده در کل فضای جستجو تضمین نمی شود و الگوریتم ممکن است در بهینه محلی گیر کند. بنابراین در الگوریتم پیشنهاد شده یک مرحله جدید به نام "مرحله بی نظمی" به منظور غلبه بر این نقطه ضعف اضافه شده است. کارایی الگوریتم تعلیم- یادگیری بی نظم با استفاده از یک مجموعه از توابع محک(ارزیابی) بررسی می شود. برای نشان دادن اثربخشی الگوریتم پیشنهادی در سیستم های توان، تثبیت کننده های سیستم توان تاخیر – رهبری معمولی برای : سیستم های نه خطی سه دستگاهی و سیستم های توان اینگلند جدید سی- نه خطی ده دستگاهی تنظیم شده اند. کارایی تثبیت کننده سیستم توان مبتنی بر الگوریتم تعلیم- یادگیری بی نظم پیشنهادشده، تحت شرایط بار و اختلال های مختلف از طریق تحلیل ارزش- ویژه ، شبیه سازی دامنه زمانی غیرخطی و برخی شاخص های کارایی بررسی شده است.
فست مترجم ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی متون و مقالات مهندسی کامپیوتر با هزینه ترجمه دانشجویی
برای ثبت سفارش ترجمه آنلاین متون رشته کامپیوتر می توانید از منوی ثبت سفارش ترجمه استفاده کنید .

سایر مقالات ترجمه شده رشته کامپیوتر

Analysis of a Database and Index Encryption Scheme – Problems and Fixes
کامپیوتر

تجزیه و تحلیل طرح رمز نگاری شاخص و پایگاه داده – مشکلات و راه حل آنها

۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
SQL Injection Detection using Machine Learning
کامپیوتر

تشخیص تزریق SQL با استفاده از یادگیری ماشین

۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Feedback based automated detection analysis in  Digital Microfluidic Biochip Systems
کامپیوتر

تجزیه و تحلیل تشخیص خودکار مبتنی بر بازخورد در سیستم های زیست تراشه میکروسیال دیجیتال

۱۱,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم