فروشگاه مقالات

Influence Factor Based Opinion Mining of Twitter Data Using Supervised Learning
کامپیوتر

کاوش نظرات داده های توییتر مبتنی بر عامل نفوذ با استفاده از یادگیری نظارتی

۳۹,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Hybrid framework for investment project portfolio selection
کامپیوتر

چارچوب‌کاری دو گانه برای انتخاب پورتفوی پروژه سرمایه‌گذاری

۳۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Recurrent Neural Network for (Un-)supervised Learning of Monocular Video Visual Odometry and Depth
کامپیوتر

شبکه عصبی بازگشتی برای یادگیری غیرنظارتی عمق و مسافت پیمایی بصری ویدئویی تک‌چشمی

۴۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
VLocNet++: Deep Multitask Learning for Semantic Visual Localization and Odometry
کامپیوتر

VLocNet++: یادگیری چند وظیفه‌ای عمیق برای تعیین موقعیت بصری معنایی و مسافت‌پیمایی

۳۶,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Analysis of a Database and Index Encryption Scheme – Problems and Fixes
کامپیوتر

تجزیه و تحلیل طرح رمز نگاری شاخص و پایگاه داده – مشکلات و راه حل آنها

۲۳,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
iFogSim: A Toolkit for Modeling and Simulation of Resource Management Techniques in Internet of Things, Edge and Fog Computing Environments
کامپیوتر

iFogSim : ابزاری برای مدل سازی و شبیه سازی روش های مدیریت منابع در اینترنت اشیا، محیط های محاسبه مه و لبه

۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
A study on smart parking guidance algorithm
کامپیوتر

بررسی الگوریتم هدایت پارکینگ هوشمند

۴۲,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Parallel algorithms for Burrows–Wheeler compression and decompression
کامپیوتر

الگوریتم های موازی برای فشرده کردن و از حالت فشرده درآوردن Burrows –Wheeler

۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
On the Role of Routing in Named Data Networking
کامپیوتر

نقش مسیریابی در شبکه بندی داده های نام دار

۲۷,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم