ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

امروزه با افزایش تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري ، تعداد مقالات علمی با کیفیت بالا نیز افزایش یافته است. بر همین مبنا بهره مندي از ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مقاله یکی از نیازهاي اساسی دانشجویان است. بسیاري از این مقالات شایسته چاپ در ژورنال هاي داراي ایمپکت فاکتورهاي بالا می باشند اما متاسفانه به دلیل ضعف در ترجمه انها به زبان انگلیسی و عدم دسترسی به مترجم کارازموده بسیاري از مقالات ریجکت می شوند.


از سوي دیگر با افزایش مهاجرت به خارج از کشور نیاز به ترجمه فارسی به انگلیسی اسناد نیز افزایش یافته است. به علاوه با رشد روز افزون اینترنت نیاز به جهانی سازي کسب و کار و ارتباط با مشتریان و مخاطبین فرامرزي نیز روز به روز در حال افزایش است و ترجمه فارسی به انگلیسی وب سایت تجاري و سازمانی نیز یکی از نیازهاي ضروري هر کسب و کار و سازمانی است.


موسسه ترجمه انلاین فست مترجم با بهره مندي از صدها مترجم کارآزموده اماده ارائه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی متون براي هر سه گروه فوق الذکر می باشد.

خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی موسسه ترجمه آنلاین فست مترجم


ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات فیزیک :

 • ترجمه مقاله فیزیک اتمی – مولکولی
 • ترجمه مقاله فیزیک هسته اي
 • ترجمه مقاله فیزیک حالت جامد
 • ترجمه مقاله هواشناسی
 • ترجمه مقاله اختر فیزیک

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات شیمی :

 • ترجمه مقاله شیمی عمومی
 • ترجمه مقاله شیمی آلی
 • ترجمه مقاله شیمی تجزیه
 • ترجمه مقاله شیمی تجزیه دستگاهی
 • ترجمه مقاله شیمی فیزیک
 • ترجمه مقاله شیمی معدنی
 • ترجمه مقاله شیمی آلی فلزي
 • ترجمه مقاله شیمی کوانتومی
 • ترجمه مقاله شیمی فیزیک آلی
 • ترجمه مقاله طیف سنج مولکولی
 • ترجمه مقاله شیمی صنعتی
 • ترجمه مقاله خوردگی فلزات
 • ترجمه مقاله فتوشیمی
 • ترجمه مقاله نانوشیمی
 • ترجمه مقاله شیمی پلیمر
 • ترجمه مقاله نفت گاز و پتروشیمی
 • ترجمه مقاله مهندسی فرایند

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ریاضی :

 • ترجمه مقاله آنالیز ریاضی
 • ترجمه مقاله جبر
 • ترجمه مقاله آنالیز عددي
 • ترجمه مقاله نظریه اعداد
 • ترجمه مقاله هندسه
 • ترجمه مقاله منطق و فلسفه ریاضی
 • ترجمه مقاله نظریه گراف و ترکیبات
 • ترجمه مقاله توپولوژي
 • ترجمه مقاله تحقیق در عملیات
 • ترجمه مقاله معادلات دیفرانسیل
 • ترجمه مقاله ریاضیات مالی
 • ترجمه مقاله ریاضیات صنعتی
 • ترجمه مقاله بهینه سازي

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات کامپیوتر :

 • ترجمه مقاله مهندسی سخت افزار
 • ترجمه مقاله مهندسی نرم افزار
 • ترجمه مقاله معماري کامپیوتر
 • ترجمه مقاله هوش مصنوعی
 • ترجمه مقاله مکاترونیک
 • ترجمه مقاله الگوریتم ها و محاسبات
 • ترجمه مقاله فناروي اطلاعات
 • ترجمه مقاله امنیت اطلاعات
 • ترجمه مقاله تجارت الکترونیک
 • ترجمه مقاله داده کاوي
 • ترجمه مقاله شبکه هاي کامپیوتري
 • ترجمه مقاله سیستم هاي توصیه گر
 • ترجمه مقاله وب کاوي
 • ترجمه مقاله ذخیره سازي ابري
 • ترجمه مقاله قابلیت اطمینان نرم افزار
 • ترجمه مقاله شبکه عصبی مصنوعی
 • ترجمه مقاله سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی
 • ترجمه مقاله تبادل داده فیبرهاي نوري چند هسته

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات برق :

 • ترجمه مقاله برق – الکترونیک
 • ترجمه مقاله برق – قدرت
 • ترجمه مقاله برق- مخابرات
 • ترجمه مقاله برق- کنترل

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مهندسی شیمی و نفت :

 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی- صنایع نفت
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی- صنایع گاز
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی- صنایع پالایش
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی- ترمودینامیک
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی- کاتالیست
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی- طراحی فرایندها
 • ترجمه مقاله پتروشیمی
 • ترجمه مقاله جداسازي
 • ترجمه مقاله سینتیک و طراحی راکتور
 • ترجمه مقاله مهندسی نفت
 • ترجمه مقاله مهندسی نفت – حفاري
 • ترجمه مقاله مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوري

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مهندسی پزشکی :

 • ترجمه مقاله مهندسی پزشکی بالینی
 • ترجمه مقاله مهندسی پزشکی بافت
 • ترجمه مقاله مهندسی ورزش
 • ترجمه مقاله مدل سازي سیستم هاي فیزیولوژي
 • ترجمه مقاله بیومواد
 • ترجمه مقاله ابزار دقیق در مهندسی پزشکی
 • ترجمه مقاله بیوالکتریک
 • ترجمه مقاله بیومکانیک
 • ترجمه مقاله پردازش تصاویر پزشکی
 • ترجمه مقاله مهندسی توانبخشی

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مهندسی مواد :

 • ترجمه مقاله نانو مواد
 • ترجمه مقاله ریخته گري
 • ترجمه مقاله بیو مواد (بیو متریال)
 • ترجمه مقاله شناسایی و انتخاب مواد
 • ترجمه مقاله شکل دادن فلزات
 • ترجمه مقاله جوشکاري
 • ترجمه مقاله استخراج فلزات
 • ترجمه مقاله سرامیک
 • ترجمه مقاله حفاظت و خوردگی فلزات
 • ترجمه مقاله مهندسی سطح
 • ترجمه مقاله مهندسی تکنولوژي تغییر شکل فلزات

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مهندسی مکانیک :

 • ترجمه مقاله مکانیک سیالات
 • ترجمه مقاله مکانیک جامدات
 • ترجمه مقاله مکانیک ساخت و تولید
 • ترجمه مقاله مکانیک دریا
 • ترجمه مقاله مکانیک تاسیسات
 • ترجمه مقاله مکانیک نیروگاه
 • ترجمه مقاله مهندسی خودرو
 • ترجمه مقاله مکاترونیک
 • ترجمه مقاله هوافضا
 • ترجمه مقاله بیومکانیک
 • ترجمه مقاله سیستم هاي انرژي

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مهندسی کشاورزي :

 • ترجمه مقاله بیوتکنولوژي و به نژادي گیاهان زراعی
 • ترجمه مقاله زراعت و اصلاح نباتات
 • ترجمه مقاله مکانیک ماشین هاي کشاورزي
 • ترجمه مقاله اقتصاد کشاورزي
 • ترجمه مقاله آبیاري
 • ترجمه مقاله باغبانی
 • ترجمه مقاله خاك شناسی
 • ترجمه مقاله علوم دامی
 • ترجمه مقاله علوم و صنایع غذایی
 • ترجمه مقاله گیاه پزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مهندسی عمران :

 • ترجمه مقاله مهندسی سازه
 • ترجمه مقاله سازههاي هیدرولیکی
 • ترجمه مقاله مهندسی زلزله
 • ترجمه مقاله مهندسی محیط زیست
 • ترجمه مقاله راه و ترابري
 • ترجمه مقاله سازههاي دریایی
 • ترجمه مقاله مکانیک خاك و پی
 • ترجمه مقاله مهندسی مدیریت ساخت
 • ترجمه مقاله مهندسی آب - هیدرولیک
 • ترجمه مقاله منابع آب
 • ترجمه مقاله مهندسی برنامهریزي حمل و نقل
 • ترجمه مقاله مهندسی عمران - سنجش از دور
 • ترجمه مقاله مهندسی عمران - ژئودزي
 • ترجمه مقاله مهندسی عمران - سامانه اطلاعات مکانی
 • ترجمه مقاله مهندسی عمران - فتو گرامتري
 • ترجمه مقاله مهندسی عمران - هیدروگرافی

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات اقتصاد :

 • ترجمه مقاله علوم اقتصادي - گرایش محیط زیست
 • ترجمه مقاله توسعه اقتصادي و برنامه ریزي
 • ترجمه مقاله اقتصاد انرژي
 • ترجمه مقاله بانکداري اسلامی
 • ترجمه مقاله اقتصاد اسلامی
 • ترجمه مقاله اقتصاد شهري
 • ترجمه مقاله اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • ترجمه مقاله برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي
 • ترجمه مقاله اقتصاد نفت و گاز
 • ترجمه مقاله اقتصاد هنر

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات حقوق :

 • ترجمه مقاله حقوق جزا و جرم شناسی
 • ترجمه مقاله حقوق خصوصی
 • ترجمه مقاله حقوق مالکیت فکري
 • ترجمه مقاله حقوق اقتصادي
 • ترجمه مقاله حقوق بین الملل
 • ترجمه مقاله حقوق عمومی
 • ترجمه مقاله حقوق تجارت بین الملل
 • ترجمه مقاله حقوق بشر
 • ترجمه مقاله حقوق محیط زیست

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات زیست شناسی :

 • ترجمه مقاله علوم سلولی و مولکولی
 • ترجمه مقاله ژنتیک
 • ترجمه مقاله میکروبیولوژي
 • ترجمه مقاله بیوشیمی
 • ترجمه مقاله بیوفیزیک
 • ترجمه مقاله زیست فناوري میکروبی
 • ترجمه مقاله زیست فناوري دریا
 • ترجمه مقاله زیست فناوري- گرایش صنعت و محیط زیست

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مدیریت :

 • ترجمه مقاله مدیریت مالی
 • ترجمه مقاله مدیریت جهانگردي
 • ترجمه مقاله برنامه ریزي توسعه جهانگردي
 • ترجمه مقاله مدیریت بازرگانی
 • ترجمه مقاله مدیریت صنعتی
 • ترجمه مقاله مدیریت بازرگانی داخلی
 • ترجمه مقاله بازاریابی بین المللی
 • ترجمه مقاله بازاریابی
 • ترجمه مقاله مدیریت دولتی
 • ترجمه مقاله مدیریت تحول
 • ترجمه مقاله مدیریت سیستم هاي اطلاعات
 • ترجمه مقاله مدیریت تولید
 • \
 • ترجمه مقاله MBA
 • ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژي – گرایش نوآوري
 • ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژي – گرایش انتقال تکنولوژي
 • ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژي – گرایش تحقیق و توسعه
 • ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژي – گرایش مدیریت منایع اطلاعاتی
 • ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژي – گرایش سیستم هاي اطلاعات پیشرفته
 • ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژي – گرایش سیاست هاي تحقیق و توسعه

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات حسابداری :

 • ترجمه مقاله حسابداري مالی
 • ترجمه مقاله حسابداري دولتی
 • ترجمه مقاله حسابداري مدیریت
 • ترجمه مقاله حسابداري منابع انسانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات مهندسی معماري :

 • ترجمه مقاله معماري منظر
 • ترجمه مقاله تگنولوژي معماري
 • ترجمه مقاله معماري انرژي
 • ترجمه مقاله معماري مرمت بناها و بافت هاي تاریخی
 • ترجمه مقاله معماري پروژه و ساخت

ترجمه فارسی به انگلیسی وب سایت

ترجمه فارسی به انگلیسی اسناد تجاري

ترجمه فارسی به انگلیسی مدارك


مزایاي سفارش: ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی در فست مترجم

 1. کیفیت عالی با هزینه دانشجویی
 2. پرداخت اقساطی هزینه
 3. دریافت بخش به بخش متن ترجمه شده
 4. پشتیبانی 72 ساعته و امکان تصحیح ترجمه توسط مترجم
 5. ضمانت برگشت وجه در صورت نارضایتی مشتري
 6. قیمت گذاري رایگان سفارش
 7. انتخاب مترجم دلخواه توسط مشتري

براي ثبت سفارش ترجمه خود کافی است در وب سایت فست مترجم ثبت نام نموده و سفارش ترجمه تخصصی خود را ثبت نمایید تا در کمتر از 10 دقیقه به صورت رایگان قیمت گذاري شود.

ثبت سفارش


تلگرام فست مترجم