ترجمه فایل صوتی و تصویری

پروژه هاي ترجمه فایل صوتی یا تصویري محصولات شما ، می توانند در اطلاع رسانی و برقراري ارتباط با مخاطبان جهانی تان تاثیر فوري بگذارند. برخلاف روش هاي معمول ترجمه محصولات، که نیازمند چاپ و توزیع هستند، ترجمه فایل صوتی یا تصویري (به خصوص زمانی که روي وب استفاده شوند) به سرعت با مخاطبان شما با زبان خودشان ارتباط برقرار می کنند.


بر اساس پژوهش هاي انجام شده بیش از %70مصرف کنندگان اذعان داشته اند زمانی که محصولی به زبان خودشان به آنها معرفی شده است احتمال خرید توسط آنها بالاتر بوده است. علاوه بر این استفاده از ویدئو در بازاریابی ایمیلی میزان کلیک ها را تا %96افزایش می دهد. قدرتی که از ماهیت فایل صوتی یا تصویري و اثري که ترجمه محتوا به زبان مخاطب هدف برمی خیزد ، باعث می شود محتوا بسیار جذاب بوده و مخاطب را به خرید تشویق نماید


خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی فایل صوتی موسسه ترجمه آنلاین فست مترجم عبارتند از:


  1. پیاده سازي فایل صوتی (بدون ترجمه): آنچه در فایل صوتی بیان می شود به زبان اصلی فایل شما، تایپ و تحویل داده می شود.
  2. ترجمه فایل صوتی : مترجم فایل صوتی سفارش شما را گوش داده و محتوا را ترجمه می کند و فقط فایل ترجمه شده و تایپ شده به زبان فارسی / انگلیسی به شما تحویل داده می شود.
  3. پیاده سازي و ترجمه فایل صوتی : در این حالت فایل متن زبان اصلی و فایل ترجمه شده محتواي موردنظر شما هر دو به صورت تایپ شده تحویل داده می شود.

انواع فایل هاي صوتی قابل ترجمه در موسسه ترجمه آنلاین فست مترجم عبارتند از:وب سایت هاي قابل ترجمه در موسسه ترجمه آنلاین فست مترجم:

فایل هاي اموزشی، سخنرانی هاي علمی، ویس تدریس اساتید در کلاس درس، کتاب هاي صوتی علمی و تخصصی ، ترانه، اخبار، سی دي همراه کتاب و غیره.


خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی فایل تصویري موسسه ترجمه آنلاین فست مترجم عبارتند از:


  1. پیاده سازي دیالوگ ها : تمام دیالوگ هاي فایل تصویري اصلی به همان زبان اصلی فایل سفارش تان به صورت تایپ شده تحویل داده می شود.
  2. ترجمه دیالوگ ها : مترجم دیالوگ ها را گوش داده و ترجمه می کند و فقط فایل ترجمه شده به صورت تایپ شده تحویل داده می شود.
  3. پیاده سازي و ترجمه دیالوگ ها : مترجم دیالوگ ها را گوش داده و ترجمه و تایپ می کند و فایل تایپ شده زبان اصلی و فایل ترجمه شده هر دو تحویل داده می شود.
  4. اماده سازي زیرنویس: ترجمه کلیه دیالوگ ها به صورت فایل زیرنویس اماده و به شما تحویل داده می شود.

انواع فایل هاي تصویري قابل ترجمه در موسسه ترجمه آنلاین فست مترجم عبارتند از:

فیلم هاي سینمایی، فیلم هاي اموزشی، فیلم هاي مستند، فیلم هاي خوداموز، فیلم تدریس اساتید در کلاس درس، سریال، کارتون، سخنرانی هاي علمی و تخصصی، ویدئوهای معرفی خدمات / محصول، فیلم ارائه آنلاین و غیره.


براي ثبت سفارش و قیمت گذاري رایگان هم اکنون اقدام نمایید

ثبت سفارش


تلگرام فست مترجم