فروشگاه مقالات

Knowledge forms in the project lifecycle: A blueprint for knowledge management in small creative agencies in Johannesburg
مجموعه مدیریت

فرم‌های دانش در چرخه‌ی عمر پروژه: طرح اولیه‌ برای مدیریت دانش در نهادهای خلاق کوچک در ژوهانسبورگ

۶۲,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Compressed Sensing Channel Estimation for OFDM with non-Gaussian Multipath Gains
کامپیوتر

برآورد کانال حسگری فشرده برای OFDM با بهره‌های چندمسیری غیرگوسی

۸۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Mechanical properties of carbon nanotubes
شیمی

خواص مکانیکیِ نانولوله‌های کربن

۵۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
The Effects of Teacher Commitment on Student Achievement: A Case Study in Iraq
روانشناسی

تأثیر تعهد معلمان بر پیشرفت دانش آموزان: مطالعه موردی در عراق

۳۶,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
The Effects of “Green Chemistry” on Secondary School Students’ Understanding and Motivation
شیمی

تأثیرات شیمی "سبز" بر درک و انگیزه ی دانش آموزان دبیرستان

۴۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) and its Consequences on Financial Reporting Quality: A Review
حسابداری

مروری بر تصویب استاندارد بین المللی گزارشگیری مالی (IFRS) و پیامدهای آن بر کیفیت گزارشگیری مالی

۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Hemispherectomy for seizures revisited
پزشکی

بازنگری در همیسفرکتومی برای تشنج

۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Plant growth and essential oil content of Mentha crispa inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi under different levels of phosphorus
کشاورزی

رشد گیاه و محتوای روغن ضروری Mentha crispa تلقیح شده با قارچ‌های میکرویزای آرباسکولار تحت سطوح مختلف فسفر

۲۱,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Organic farming induces changes in soil microbiota that affect agroecosystem functions
کشاورزی

کشاورزی ارگانیک باعث ایجاد تغییرات در میکروبیوم خاک میشود که عملکردهای آگرواکوسیستم را تحت تاثیر قرار میدهد

۳۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم