فروشگاه مقالات

Recurrent Neural Network for (Un-)supervised Learning of Monocular Video Visual Odometry and Depth
کامپیوتر

شبکه عصبی بازگشتی برای یادگیری غیرنظارتی عمق و مسافت پیمایی بصری ویدئویی تک¬چشمی

۴۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
VLocNet++: Deep Multitask Learning for Semantic Visual Localization and Odometry
کامپیوتر

VLocNet++: یادگیری چند وظیفه‌ای عمیق برای تعیین موقعیت بصری معنایی و مسافت‌پیمایی

۳۶,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Emergency Management and the Terrorist Threat
مجموعه مدیریت

مدیریت بحران و تهدید تروریستی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Avalanche Photodiodes Based on the AlInAsSb Materials System
برق و الکترونیک

دیودهای نوری بهمنی مبتنی بر سیستم مواد AlInAsSb

۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk
اقتصاد

آیا سهام‌ انفرادی بیش از پیش دچار نوسان ( فرار و بی ثباتی) می‌شوند؟ یک اکتشاف تجربی از ریسک نامتعارف (غیرسیستماتیک)

۶۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
AGILE PRODUCTION: DESIGN PRINCIPLES FOR HIGHLY ADAPTABLE SYSTEMS
صنایع

تولید چابک: اصول طراحی برای سیستم های با سازگاری بالا

۷۴,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
  Example Design
مکانیک

فصل 18 : طراحی نمونه - کتاب شکست هیدرولیک

۵۲,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
characterization of the properties of guar gum to improve hydraulic fracturing efficiencies
زمین شناسی

فصل 13: شناسایی خواص صمغ گوار برای بهبود راندمان شکستگی از کتاب hydraulic fracturing impact and technologies

۶۲,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
EXPERIMENTAL STUDY ON THE INTERACTION BETWEEN ELASTICITY AND ROCKING
عمران

مطالعه آزمایشگاهی برهم کنش بین کشسانی و برهم جهندگی

۱۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم