فروشگاه مقالات

A Survey Paper on Data mining Techniques and Challenges in Distributed DICOM
کامپیوتر

یک مقاله جامع روی روش‏های داده کاوی و چالش‏های DICOM توزیع‏شده

۱۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Aluminium-induced effects on growth, morphogenesis and oxidative stress reactions in in vitro cultures of quince
کشاورزی

اثرات القائی آلومینیوم بر رشد، مورفوژنز و واکنش های فشار اکسیداتیو در کشت ها ی آزمایشگاهی درخت بِه

۱۹,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Data interchange across cores of multi-core optical fibers
کامپیوتر

تبادل داده در میان هسته های فیبرهای نوری چندهسته ای

۱۳,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
File metadata management in Embedded Linux
کامپیوتر

مدیریت فراداده فایل در لینوکس توکار

۱۲,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Molecular dynamics simulation of tensile deformation of nano-single crystal aluminum
شیمی

شبیه سازی دینامیک مولکولی تغییر شکل کششی نانو تک کریستال آلومینیوم

۱۳,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Investigating student motivation in the context of a learning analytics intervention during a summer bridge program
روانشناسی

بررسی انگیزه دانش آموزان در زمینه تجزیه و تحلیل یادگیری مداخله گر در طول برنامه تابستانه پل

۲۳,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
SQL Injection Detection using Machine Learning
کامپیوتر

تشخیص تزریق SQL با استفاده از یادگیری ماشین

۱۳,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Integrated Microfluidic Biochip with Nanocoating Self-assembled Fiber-optic Sensor
کامپیوتر

زیست تراشه میکروسیال مجتمع با پوشش نانو حسگر فیبر نوری خود مونتاژ

۱۲,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
A novel chaotic teaching–learning-based optimization algorithm for multi-machine power system stabilizers design problem
کامپیوتر

یک الگوریتم بهینه سازی جدید مبتنی بر تعلیم- یادگیری بی نظم برای مشکل طراحی تثبیت کننده ی سیستم های توان چند دستگاهی

۱۳,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم