نمونه ترجمه تخصصی مقالات عمومی

تجزیه و تحلیل سیستم های آموزشی

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: عمومی

موضوع نمونه ترجمه: تجزیه و تحلیل سیستم های آموزشی


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله عمومی از مترجم شماره 3 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 3 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Many of the models giving rise to organizations are based on ‘‘rationalized myths’’—rule-like systems that ‘‘depend for their efficacy—for their reality, on the fact that they are widely shared, or have been promulgated by individuals or groups that have been granted the right to determine such matters’’ (Scott, 1983: 14). The models provide templates for the design of organizational structures: ‘‘the positions, policies, programs, and  procedures of modern organizations’’ 


بسیاری از مدل هایی که سازمان ها از آنها استفاده می­کنند بر اساس "اسطوره های عقلانی" می­باشند - سیستم های حکومتی که "به کارآیی آنها بستگی دارد - به این واقعیت که آنها به طور گسترده ای مشترک هستند یا توسط افراد یا گروه هایی که حق تعیین چنین مسائلی دارند، انتشار یافته­اند" (اسکوت، 1983: 14). این قبیل مدل ها، الگوهایی را برای طراحی ساختار سازمانی همچون «موقعیت ها، سیاست ها، برنامه ها و رویه های سازمان های مدرن» فراهم می کنند 
ثبت سفارش ترجمه عمومی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه متن عمومی، نمونه ترجمه مقاله عمومی ،نمونه ترجمه مقاله مدیریت ، ترجمه تخصصی مدیریت، ترجمه تخصصی مقالات دانشگاهی ، ترجمه تخصصی متون دانشگاهی، ترجمه دانشجویی و ارزان در کلیه رشته های دانشگاهی، ترجمه فوری مقالات تجاری، ترجمه انگلیسی به فارسی متن عمومی ، ترجمه فارسی به انگلیسی متن عمومی ، ترجمه انگلیسی به فارسی متن مدیریت ، ترجمه فارسی به انگلیسی متن مدیریت، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مدیریت ، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مدیریت

تلگرام فست مترجم