نمونه ترجمه تخصصی مقالات مجموعه مدیریت

نمونه ترجمه کتاب در زمینه مدیریت

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: مجموعه مدیریت

موضوع نمونه ترجمه: نمونه ترجمه کتاب در زمینه مدیریت


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله مجموعه مدیریت از مترجم شماره 342 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 342 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Many Google watchers claim that the company’s success is largely driven by its superb execution of decision making and creativity. One recent article even “reverseengineered” Google’s innovation process as a guide for others to follow. At the same time, critics point to signs that Google’s rapid growth (it now employs  almost 20,000
people) is creating a bureaucracy that undermines its creativity and that Google’s obsession with hiring elite engineers has constrained its diversity.2 Decision making is the conscious process of making choices among alternatives with the intention of moving toward some desired state of affairs.3 This chapter begins by outlining the rational choice paradigm of decision making. Then we examine this perspective more critically by recognizing how people identify problems and opportunities, choose among alternatives, and evaluate the success of their decisions differently from the rational model. Bounded rationality, escalation of commitment, and intuition are three of the
more prominent topics in this section. Next, we explore the role of employee involvement in decision making, including the benefits of involvement and the factors that determine the optimal level of involvement. The final section of this chapter examines the factors that support creativity in decision making, including characteristics of creative people, work environments that support creativity, and creativity activities.


بسیاری از ناظران گوگل، ادعا می‌کنند که موفقیت این شرکت، تا حد زیادی ناشی از اجرا و پیاده سازی عالی فرایند تصمیم گیری و خلاقیت می‌باشد. مقاله‌ای اخیراً، فرایند نواوری گوگل را به عنوان راهنمایی برای سایرین، مهندسی معکوس کرده است. در عین حال، منتقدان به این موضوع اشاره کرده‌اند که رشد سریع گوگل (اکنون دارای بیش از 20000 کارمند می‌باشد)، منجر به ایجاد یک بروکراسی‌ شده است که این بروکراسی موجب تضعیف خلاقیت آن گردیده و دغدغه گوگل در خصوص استخدام مهندسان نخبه، موجب محدود شدن تنوع آن شده است (2). تصمیم گیری، فرایند آگاهانه ی انتخاب میان آلترناتیوها (گزینه‌ها) با هدف حرکت به سمت برخی امور مطلوب (3) می‌باشد. این فصل در ابتدا به بررسی الگوی انتخاب عقلایی تصمیم گیری می‌پردازد. سپس، ما این دیدگاه را به صورت انتقادی‌تر، با تشخیص این که افراد چگونه مسائل و فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند، از میان گزینه‌های مختلف اقدام به انتخاب می‌کنند و حتی موفقیت تصمیمات خود را به صورت متفاوت از مدل عقلایی، ارزیابی می‌کنند، بررسی می‌کنیم. عقلانیت محدود، افزایش تعهد و شهود، سه موضوع برجسته و مهم در این بخش هستند. سپس، ما به بررسی نقش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، از جمله مزایای مشارکت و عوامل تعیین کننده سطح بهینه مشارکت می‌پردازیم. بخش پایانی این فصل به بررسی عوامل تقویت کننده و پشتیبان خلاقیت در تصمیم گیری از جمله، ویژگی‌های افراد خلاق، محیط‌های کاری حامی خلاقیت و فعالیت‌های خلاقیت می‌باشد.
ثبت سفارش ترجمه مجموعه مدیریت


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی مدیریت، ترجمه تخصصی کتاب مدیریت ، ترجمه تخصصی متون مدیریت ، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته مدیریت ، ترجمه فوری رشته مدیریت ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مدیریت، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مدیریت، ترجمه کتاب رفتار سازمانی

تلگرام فست مترجم