اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت7

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 736 بار

 

 

1.تا انجایی که من می دانم

As far as I’m concerned 

2. دور چیزی را خط کشیدن        

Draw the line at

3. از لحاظ    

In view of

4. چشمم آب نمی خورد      

Take a dim view of

5. مطمئن شدن     

Make certain

6. تجدید نظر کردن   

Think twice about

7. کم کم از بین رفتن

Wear off

8. گول زدن، فریب دادن 

Take in

9. خراب بودن، فاسد بودن

Be off

10. کار حضرت فیله

it's a herculean task