اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت 1

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 1 مشاهده: 876 بار

 

1. به امید دیدار

So long

2. حق با شماست

You are reason

3. به غیرتم بر خورد

My pride was wounded

4. توی باغ نیست

 He is off the rails

5. خدا نکنه

God forbid

6. به در گفتم دیوار بشنوه

 I bit him to frighten you

7. گل پشت و رو نداره

Circle has no angle

8. تا سه نشه بازی نشه

  Third time is lucky

9. مثل آب خوردن  

 A piece of cake

10. به مرگ طبیعی مرد

He died in his bed