درخواست استخدام مترجم آنلاین

فرم استخدام مترجم
توجه: حداکثر تا 5 رشته انتخاب شود.
توجه: حداکثر اندازه فایل 256 کیلو بایت می باشد.
توجه: نام فایل شامل کاراکترهای انگلیسی باشد.

پرنمودن و ارسال این فرم به منزله استخدام شما نمیباشد بلکه باید آزمون مربوط را نیز انجام داده و هیئت داوران نظر مساعدی بر رزومه شما داشته باشند.

تلگرام فست مترجم