لیست نمونه ترجمه تخصصی متون برق و الکترونیک

زمینه کد مترجم زبان
ترجمه مقاله برق و الکترونیک با موضوع استراتژی‌های کنترل برای ارتقای بازده انرژی و قابلیت اعتماد در ریزشبکه‌های خودمختار با محدودیت‌های ارتباطی 265 انگلیسی به فارسی
ترجمه مقاله برق و الکترونیک با موضوع توسعه و بهینه سازی سیستم ریزشبکه باتری- ابرخازن و باد- خورشید هیبرید خلاقانه 162 انگلیسی به فارسی
ترجمه مقاله برق و الکترونیک با موضوع کنترل ولتاژ و توان راکتیو برای ماکزیمم کردن انرژی ذخیره در سیستم توزیع توان با انرژی بادی 162 انگلیسی به فارسی
نمونه ترجمه پایان نامه دکترا در مورد مدل سازی، فیزیک و کاربرد الکترونیک نانولوله کربنی 338 انگلیسی به فارسی
نمونه ترجمه مقاله برق و الکترونیک با موضوع طرح حفاظت تطبیقی برای سیستم‌های توزیع همراه با DGهای مبتنی بر برآورد پارامترهای معادل تونن بهینه شده 342 انگلیسی به فارسی
نمونه ترجمه مقاله برق و الکترونیک با موضوع دیودهای نوری بهمنی مبتنی بر سیستم مواد AlInAsSb 360 انگلیسی به فارسی
نمونه ترجمه مقاله مدارهای ترتیبی چهارتایی 1 انگلیسی به فارسی
تلگرام فست مترجم